I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Mieście Partnerskim Ostrołęki Meppen

I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Mieście Partnerskim Ostrołęki Meppen

Dnia 05.06.2023r. odbył się w ZSZ nr 2 w Ostrołęce I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Mieście Partnerskim Ostrołęki – Meppen, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki p. Łukasza Kulika i Burmistrza Meppen p. Helmuta Knurbeina.

Celem konkursu było zachęcenie ostrołęckiej młodzieży do poznania  pięknego miasta partnerskiego Meppen z jego wielowiekową tradycją i zgłębienie wieloletniego dorobku będącego efektem współpracy miast. Plan został pomyślnie zrealizowany, czego dowodem jest  duża liczba uczniów biorących udział w Konkursie i zainteresowanie ze strony nauczycieli języka niemieckiego. Wyniki Konkursu świadczą, że młodzież bardzo starannie przygotowywała się do niego i włożyła wiele trudu w przestudiowanie często niełatwych treści, bowiem niektóre z nich były sformułowane wyłącznie w języku niemieckim. Poziom Konkursu był bardzo wysoki, w związku z czym ufundowano nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych czterech miejsc.

Fundatorami  nagród byli:  Prezydent Miasta Ostrołęki pan Łukasz Kulik, Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki pan Wojciech Zarzycki i Burmistrz Miasta Meppen pan Helmut Knurbein. Pan Burmistrz Meppen dodatkowo ufundował dla wszystkich uczestników drobne upominki, które będą uczniom przypominać o mieście Meppen.  Konkurs jest z pewnością dobrym przyczynkiem do tego, aby kiedyś osobiście odwiedzić to piękne miasto partnerskie.

Komisja konkursowa w składzie:

przewodnicząca: Ewa Gałka, członkowie: Małgorzata Alomar, Justyna Chrzaniuk, Alicja Lewandowska i Agnieszka Popielarczyk wyłoniła następujących laureatów:

 

W kategorii „Szkoły podstawowe”:

I miejsce: Amelia Wierzba – Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

II miejsce: Daria Korzyńska – Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

III miejsce: Aleksandra Rutkowska – Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

IV miejsce: Karolina Ciszkowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce.

 

W kategorii „Szkoły średnie”:

I miejsce: Filip Gumkowski – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

II miejsce: Julia Patrycja Pieńkowska – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

III miejsce: Zuzanna Modzelewska – Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

IV miejsce ex aequo: Natasza Plaga – I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Bema w Ostrołęce i Bartłomiej Figler – Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce.

Konkurs zorganizowała p. Ewa Gałka – wiceprzewodnicząca Koła PSNJN w Ostrołęce przy współpracy z p. Małgorzatą Alomar.

Comments are closed.