Browsed by
Autor: admin

Europäischer Tag der Sprachen

Europäischer Tag der Sprachen

Oddział Łomża włączył się w obchody Europejskiego Dnia Języków. W odpowiedzi na propozycję nauczycielki języka niemieckiego z facebookowej grupy Deutschlehrer/innen in Europa zaangażowaliśmy się w pocztówkowy projekt wysyłania pozdrowień z okazji ustanowionego z inicjatywy Rady Europy Europejskiego Dnia Języków. Uczniowie wraz z nauczycielami z różnych szkół wysłali na przełomie września i października pozdrowienia do partnerów w Norwegii, Finlandii, Francji, Włoch, Hiszpanii  i innych krajów europejskich. Zapraszamy do fotogalerii:

XIX Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego – podziękowania

XIX Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego – podziękowania

Szanowni Państwo, za nami już XIX Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego. Dziękujemy naszym miłym gościom, fundatorom, przedstawicielom ambasad i władz samorządowych, instytucjom wspierającym, wydawnictwom oraz wszystkim, który współtworzyli to wspaniałe wydarzenie. Szczególne podziękowania kierujemy do: Pana Andreasa Stadlera  – Ambasadora Austrii  i Ambasady Austrii Pana Valerio Trabanta i Ambasady Niemiec Ambasady Szwajcarii Pana Edvinasa Šimulynasa z Litwy – sekretarza Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, prezesa Litewskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Pani Ruth Rappold  z Estonii – członka zarządu Estońskiego Stowarzyszenia…

Read More Read More

XIX Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego w Łomży

XIX Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego w Łomży

W dniach 23 – 25 sierpnia 2022 r. Łomża gościła około 100 miłośników języka niemieckiego… Wrocław 2016 r., Piła 2018 r.  i w końcu w 2022 r. Łomża.  Po wielu trudnościach, jakimi były pandemia coronavirusa i związane z nią obostrzenia, udało się zorganizować Zjazd Nauczycieli Języka Niemieckiego w Łomży. Nauczyciele spotkali się po czteroletniej przerwie po raz dziewiętnasty, aby rozmawiać, wymieniać doświadczenia i czerpać nowe inspiracje do nauczania języka niemieckiego jako języka obcego. Honorowy patronat nad wydarzeniem został objęty przez…

Read More Read More

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego Mini-Landeskunde

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego Mini-Landeskunde

Dnia 1 czerwca 2022r. w III LO im. UE w Ostrołęce został przeprowadzony Konkurs „Mini-Landeskunde” dla uczniów szkół podstawowych, w którym uczestnicy wykazali się swoją wiedzą o krajach niemieckojęzycznych. Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań m.in. historią, geografią i tradycjami krajów niemieckojęzycznych, budowanie postawy otwartości na inne kultury oraz motywowanie do nauki języka niemieckiego, jak również kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji. W etapie międzyszkolnym wzięło udział 9 uczniów ze szkół z Ostrołęki i Nasiadek. Uczniowie rozwiązywali test składający się z dwóch…

Read More Read More

Uczniowie autorami okładek zeszytów do nauki języka niemieckiego

Uczniowie autorami okładek zeszytów do nauki języka niemieckiego

Już kolejny raz współpraca Urzędu Miasta w Nowogrodzie oraz Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie z Oddziałem Łomża Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego zaowocowała wydarzeniem promującym naukę języka niemieckiego. Tym razem uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Mein Deutschheft”. Celami konkursu było stworzenie zeszytów do nauki języka niemieckiego z autorskimi i  oryginalnymi okładkami, promowanie talentów plastycznych dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim oraz państwami niemieckiego obszaru językowego. Konkurs był jedną z inicjatyw realizowanych…

Read More Read More

XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

W konkursie, który odbył się 3 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Miastkowie, udział wzięło 21 uczniów z 8 szkół województwa podlaskiego: Szkoła Podstawowa w Małym Płocku Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św, Rodziny w Białymstoku Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach Szkoła Podstawowa w Kupiskach Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie Szkoła Podstawowa w Zbójnej Szkoła Podstawowa w Miastkowie Cele  konkursu to przede wszystkim  pobudzanie zainteresowań uczniów historią, tradycjami i kulturą krajów niemieckojęzycznych, kształtowanie postawy otwartości…

Read More Read More