Dlaczego warto zostać członkiem PSNJN?

Dlaczego warto zostać członkiem PSNJN?

  • Uzyskasz możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami germanistami.
  • Otrzymasz dostęp do bezpłatnych numerów czasopisma stowarzyszenia „Hallo Deutschlehrer!” ( w formie elektronicznej).
  • Masz szybki dostęp do istotnych informacji, w tym od wydawnictw i instytucji będących Członkami Wspierającymi PSNJN.
  • Bierzesz udział w zjazdach stowarzyszenia oraz szkoleniach w zakresie doskonalenia zawodowego, które potwierdzone są odnośnym zaświadczeniem.
  • Możesz uzyskać stypendium Deutsche Auslandsgesellschaft z Lubeki, o ile miejsce Twojego zamieszkania objęte jest takim programem stypendialnym.
  • Otrzymasz rekomendację stowarzyszenia występując o inne stypendia, nagrody lub wyróżnienia.
  • Poznasz dobrych przyjaciół!

Składka roczna wynosi w 2023 r. 60zł.

Składkę należy wpłacić na konto: 83 1600 1462 1026 1283 7000 0002

Odbiorca: PSNJN Oddział Łomża

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko składka roczna 2023r.