Historia PSNJN w Łomży

Historia PSNJN w Łomży

Początki naszej działalności w strukturach PSNJN sięgają roku 2010, kiedy to powstało koło Łomża podlegające pod oddział białostocki. Pierwszym prezesem wybrana została kol. Renata Maria Krynica, a  na liście członków znalazło się w pierwszym roku działalności 12 nauczycieli. Liczba ta sukcesywnie rosła, obecnie zrzeszamy około 50 germanistów z kilku powiatów: kolneńskiego, zambrowskiego, ostrowskiego i łomżyńskiego. W kolejnych wyborach prezesem wybrana została kol. Adrianna Sierzputowska, za której kadencji koło Łomża  zostało w 2017 roku przekształcone w oddział. Od 15 kwietnia 2018 roku nowym prezesem oddziału jest kol. Iwona Czaplicka, a skład zarządu został powiększony do 6 osób.

Naszą siedzibą od początku istnienia jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Spotykamy się tam w ramach Klubu Germanisty, korzystając z życzliwego wsparcia konsultantów ośrodka. Nasi członkowie mają też możliwość poprowadzenia wewnętrznych warsztatów, opracowania wspólnych publikacji. Sami byliśmy również organizatorami kilku  szkoleń,  m.in. we współpracy z Instytutem Goethego oraz spotkań z konsultantami wydawnictw edukacyjnych. Liczne grono naszych członków wzięło udział w opiniowaniu nowego podręcznika Wydawnictwa Klett.

Nauczyciele zrzeszeni w naszym oddziale to przede wszystkim wspaniali pomysłodawcy i organizatorzy konkursów na różnych szczeblach. Należy tu w pierwszej kolejności wymienić te, które mają szerszy zasięg i odbywają się już od kilku lat:

  • Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych
  • Międzyszkolny Konkurs „Niemieckie przysłowia”
  • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Frohe Ostern – Osterkarten”
  • Międzyszkolny Konkurs „ Mistrz gramatyki niemieckiej”

Inne konkursy organizowane przez naszych członków:

  • Konkurs Recytacji i Czytania Utworów Niemieckojęzycznych
  • Konkurs na Najpiękniejszy  Kalendarz Adwentowy

Oddział Łomża obejmuje patronatem wszystkie konkursy, projekty i imprezy organizowane przez swoich członków. Pomagamy również w pozyskiwaniu sponsorów oraz fundujemy nagrody. Dwukrotnie byliśmy organizatorem imprezy środowiskowej w galerii handlowej z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych. Organizowaliśmy również etapy regionalne Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów oraz Ogólnopolskiego Dyktanda Języka Niemieckiego Das Deutsch Diktat, a obecnie  Ogólnopolskiego Konkursu Turbolandeskunde.

Członkowie naszego oddziału są także organizatorami projektów międzynarodowych. W ostatnich latach podjęliśmy współpracę ze szkołami z Norwegii, Grecji, Słowacji, Danii, Rosji i Francji.

W lutym 2019 r. nasz oddział poszerzył swoją działalność. Na I Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego uchwałą zarządu naszego oddziału zostało powołane Koło Ostrołęka, którego prezesem jest kol. Małgorzata Alomar. Koło Ostrołęka zrzesza obecnie około 10 osób z Ostrołęki i okolic.