XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

W konkursie, który odbył się 3 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Miastkowie, udział wzięło 21 uczniów z 8 szkół województwa podlaskiego:

  • Szkoła Podstawowa w Małym Płocku
  • Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św, Rodziny w Białymstoku
  • Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginiach
  • Szkoła Podstawowa w Kupiskach
  • Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży
  • Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie
  • Szkoła Podstawowa w Zbójnej
  • Szkoła Podstawowa w Miastkowie

Cele  konkursu to przede wszystkim  pobudzanie zainteresowań uczniów historią, tradycjami i kulturą krajów niemieckojęzycznych, kształtowanie postawy otwartości na inne kultury,  motywowanie do nauki języka niemieckiego oraz kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji.

. Uczniowie  w pierwszej części konkursu rozwiązywali  test z zadaniami zamkniętymi  z ogólnej wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, a w drugiej części konkursu odpowiadali  pisemnie na pytania otwarte dotyczące Szwajcarii oraz Lichtensteinu (w tym na pytania dotyczące  zdjęć). Młodzież wykazała się dużą wiedza, a wyniki prezentują się następująco:

 

I miejsce

Gabriela Glińska – Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św, Rodziny w Białymstoku, opiekun Pani Joanna Wilczewska

II miejsce

Paweł Zakrzewski – Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie, opiekun Pani Iwona  Czaplicka

II miejsce

Samuel Serek – Szkoła Podstawowa w Zbójnej, opiekun  Pani Ewa Korytkowska

 

Wyróżnienia

Korneliusz Piątek – Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży, opiekun Pan Damian Święcica

Hubert Trocki – Szkoła Podstawowa w Zbójnej, opiekun  Pani Ewa Korytkowska

Jakub Małkowski – Szkoła Podstawowa w Kupiskach, opiekun Pani Renata Krynica

Maksymilian Walicki – Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św, Rodziny w Białymstoku, opiekun Pani Joanna Wilczewska

Uczniom oraz opiekunom serdecznie gratulujemy!!!

Renata Krynica – koordynator konkursu

 

Comments are closed.