Podsumowanie  konkursu plastycznego „Frohe Ostern – Osterkarten (Kartki Wielkanocne)” w Białymstoku

Podsumowanie  konkursu plastycznego „Frohe Ostern – Osterkarten (Kartki Wielkanocne)” w Białymstoku

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim, rozwijanie językowych i plastycznych uzdolnień młodzieży, kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury oraz języka.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Białegostoku.

Laureaci konkursu w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce ex  aequo Maria Kurstak  i Nicola Piątkowska uczennice  Szkoły Podstawowej nr 9 im. 42 Pułku Piechoty

II miejsce  ex aequo Oliwia Bochenko uczennica Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki oraz Błażej Kosk – uczneń Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. B. Lament

 III miejsce   ex aequo Julian Ostaszewski uczeń Szkoły Podstawowej nr 15 im. M. Skłodowskiej – Cuire oraz Maja Hutnik uczennica Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. B. Lament

 Wyróżnienia otrzymali: Aleksandra Reut uczennica Szkoły Podstawowej nr 15 im. M. Skłodowskiej – Curie i Antoni Jaworski uczeń Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tadeusza Kościuszki

 

Laureaci konkursu w kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce Oliwia Woińska – uczennica V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego

II miejsce ex aequo Alicja Poźniak – uczennica V Liceum Ogólnokształcącego m. Jana III Sobieskiego

Justyna Nowik – uczennica Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. W. Bryły

III miejsce ex aequo Julita Nowacka – uczennica V Liceum Ogólnokształcącego m. Jana III Sobieskiego oraz Justyna Matejczyk uczennica Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. S. W. Bryły

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz przygotowującym ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!

Comments are closed.