Rozstrzygnięcie konkursu „Moje DACHL …”

Rozstrzygnięcie konkursu „Moje DACHL …”

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego – Oddział  Łomża przy współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 zorganizowało konkurs plastyczny na kartkę z kalendarza „Moje DACHL – z czym kojarzą mi się kraje niemieckojęzyczne?” Na konkurs wpłynęło 51 prac z 19 szkół województwa podlaskiego oraz mazowieckiego. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane w materiałach promocyjnych PSNJN Oddział Łomża.  Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez: CEN Łomża, Oddział Łomża PSNJN, Wydawnictwo  Jung-Off-Ska, Wydawnictwo Szkolne PWN, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec oraz Instytut Austriacki. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym nauczycielom, którzy w tak trudnym czasie starają się rozbudzać w uczniach zainteresowanie nauką języka niemieckiego oraz kulturą i tradycją państw niemieckiego obszaru językowego. Podziękowania kierujemy do:

Jadwigi Pecko, Anny Spinek, Eweliny Kuleszy – ZS Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej

Alicji Jurkun – ZSOiZ w Mońkach

Moniki Składanek – Szkoła Podstawowa w Drozdowie

Diany Wojciechewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Wł. Broniewskiego             w Łomży

Moniki Nieścier – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Natalii Rachubka – Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I  w Łomży

Damiana Święcicy – Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza   w Łomży

Krystyny Pęskiej – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie

Doroty Połomskiej – Owczarczyk – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Kolnie

Agnieszki Popielarczyk – Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

Renaty Wysockiej – Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży

Iwony Czaplickiej –  Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie

Justyny Macioch – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej w Brudkach Starych, Szkoła Podstawowa w Komorowie Starym

Elżbiety Jastrzębskiej – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mjr. H. Sucharskiego w Jelonkach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Papieża Polaka  w Lubotyniu Starym

Renaty Krynicy – Szkoła Podstawowa w Miastkowie, Szkoła Podstawowa w Rydzewie

WYNIKI KONKURSU

Klasy młodsze szkoła podstawowa:

I miejsce – Barbara Kowalewska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

II miejsce – Amelia Cwalina, Katolicka Szkoła Podstawowa im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży

III miejsce – Jan Rogula, Szkoła Podstawowa w Miastkowie

Wyróżnienie – Marta Zakrzewska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

Wyróżnienie – Julia Olender, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim

Klasy starsze szkoła podstawowa:

I miejsce – Karina Mieczkowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy

II miejsce – Julia Pomichowska, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Kościuszki w Kolnie

III miejsce – Malwina Wybraniak, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Papieża Polaka  w Lubotyniu Starym

Wyróżnienie – Natalia Chrzanowska, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mjr. H. Sucharskiego w Jelonkach

Wyróżnienie – Marcelina Karwowska, Szkoła Podstawowa w Miastkowie

Wyróżnienie – Patrycja Goleńska, Szkoła Podstawowa w Drozdowie

Wyróżnienie – Wiktoria Ksepka, Szkoła Podstawowa w Drozdowie

Wyróżnienie – Julia Kempisty, Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Księcia Mazowieckiego Janusza I  w Łomży

Wyróżnienie – Oliwia Chrzanowska, Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza   w Łomży

Wyróżnienie – Maja Rudnicka, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie

Wyróżnienie – Maciej Płoski, Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce

Szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – Łukasz Suchnio, ZSOiZ w Mońkach

II miejsce – Wiktoria Biernacka, ZS Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej

III miejsce – Michał Roman, ZSOiZ w Mońkach

Wyróżnienie – Oliwia Ratyńska, ZS Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej

Opracowanie: Renata Maria Krynica

Comments are closed.