Warsztaty „Efektywna nauka przyjazna mózgowi”

Warsztaty „Efektywna nauka przyjazna mózgowi”

11 stycznia 2020 r. członkowie PSNJN Oddział Łomża oraz sympatycy i przyjaciele stowarzyszenia uczestniczyli w warsztatach „Efektywna nauka przyjazna mózgowi”. Dziękujemy Pani Katarzynie Zając-Malinowskiej z „Fabryki Umysłu” za inspirujące warsztaty, przypomnienie znanych mnemotechnik oraz zapoznanie z nowymi technikami szybkiego zapamiętywania. Od dziś postaramy się, aby nauka stała się dla naszych uczniów przyjemniejsza i aby materiał z lekcji był łatwiej zapamiętywany i kodowany na dłużej.

Comments are closed.