Konkurs „Lust auf Lesen”

Konkurs „Lust auf Lesen”

Zachęcamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz klas 3 gimnazjów, uczący się języka niemieckiego w szkole lub poza szkołą, którzy w poprzednich edycjach konkursu nie zostali laureatami 1, 2, 3 miejsca.
Konkurs jest trzyetapowy:
etap szkolny – 19 października 2018r. (piątek) godz. 10:00;
etap regionalny – odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godz. 14:00 (czwartek);
etap ogólnopolski – odbędzie się w Goethe-Institut w Warszawie 9 lutego 2019 r. (sobota)

Test składa się z części leksykalno-gramatycznej i części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego, opartego w całości na treści krótkiej lektury. Na etapie szkolnym to „Papierhelden”. Książkę można zakupić wykorzystując 20 % rabat. Kod rabatowy REPS40Do. Adres:
https://sklep.macmillan.pl/productVariantGroup/861/jezyk-niemiecki/papierhelden.html Zadania nie wykraczają poza poziom A2 wg europejskich poziomów osiągnięć językowych zalecanych przez Radę Europy. Na etapie szkolnym większość pytań zamkniętych.
Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?” składająca się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela języka niemieckiego. Dopuszcza się tworzenie międzyszkolnych komisji konkursowych w celu przeprowadzenia eliminacji szkolnych.

Do zawodów etapu regionalnego zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym.
Do zawodów etapu ogólnopolskiego zakwalifikowani zostaną uczniowie z 3 najwyższymi wynikami z każdego oddziału oraz uczniowie, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów
w etapie regionalnym w skali całego kraju.

Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie należy przesłać do 5.10.2018 r. drogą elektroniczną do Komitetu Regionalnego. Koordynatorem konkursu jest Renata Wysocka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży (ul. Polna 40a; tel. 862162038). Zgłoszenia i pytania najlepiej przesyłać na adres mailowy: ren.bia@op.pl

Testy na etap szkolny odbywający się w Państwa szkole zostaną dostarczone drogą mailową.
REGULAMIN.Lust auf Lesen(1)
karta zgłoszenia i rormularz zgody

Comments are closed.