Etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?”

Etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?”

Za nami etap rejonowy VII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?”. Składamy podziękowania Bibliotece Austriackiej w Opolu za ciekawe webinarium o Austrii, a pani Sylwii Bzurze – nauczycielce języka niemieckiego w Szkołach Katolickich, a zarazem naszej członkini za organizację konkursu. Miło jest nam poinformować, że Zarządzeniem nr 16/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 konkurs został wpisany na listę konkursów, których najwyższe lokaty można wpisać na świadectwie szkolnym.

Cele konkursu:

  • Motywowanie uczniów do uczenia się języka niemieckiego, wspieranie czytelnictwa w języku niemieckim oraz mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy.
  • Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.
  • Wdrażanie europejskich poziomów biegłości językowej zalecanych przez Radę Europy.
  • Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym zakresie.
  • Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
  • Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

Na poziomie regionalnym test oparty był na tekstach dostępnych online (link do tekstu wysłany został wcześniej do uczestników konkursu). Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła realioznawstwa Austrii.

Lista uczestników zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego oraz link do tekstu obowiązującego w finale zostaną opublikowane przez Komitet Główny na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego www.psnjn.org do dnia 24.03.2024 r.  W etapie ogólnopolskim uczniowie będą się zmagać z testem pisemnym oraz wezmą udział w eliminacjach ustnych.

Trzymamy kciuki i życzymy wszystkim naszym uczestnikom wejścia do finału konkursu.

 

Comments are closed.