II FORUM NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

II FORUM NAUCZYCIELI JĘZYKA NIEMIECKIEGO

15 lutego 2020 roku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży odbyło się II Forum Nauczycieli Języka Niemieckiego pod hasłem Durch Spiele wird man klug. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża we współpracy z CEN w Łomży i Wydawnictwem Szkolnym PWN pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łomża. Miało ono na celu wymianę doświadczeń w nauczaniu języka niemieckiego oraz poznanie nowatorskich metod pracy z uczniami, dzięki którym łatwiej i przyjemniej zdobywają oni umiejętności językowe. W Forum wzięło udział 40 uczestników z Łomży, Ostrołęki, Ostrowi Mazowieckiej, Białegostoku, Kolna oraz Zambrowa.
Spotkanie rozpoczęło się powitaniem zaproszonych gości – pani Agnieszki Świcy – prezesa Zarządu Głównego PSNJN oraz pani Agnieszki Bień – reprezentującej Wydawnictwo Szkolne PWN oraz podziękowaniem Dyrektorowi Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, panu Bernardowi Zbigniewowi Kossakowskiemu za zaproszenie do rozszerzenia współpracy z Oddziałem Łomża PSNJN.

Forum germanistów składało się z trzech części:

  • Warsztat prezesa Zarządu Głównego PSNJN – pani Agnieszki Świcy „Stationenlernen verschiedenartig”
  • Warsztat członków PSNJN Oddział Łomża – pani Natalii Rachubka, pani Marty Kokoszko, pani Magdaleny Darmetko i pana Damiana Święcicy „Gemeinsam im Deutschunterricht spielen – ein Weg zur Entwicklung der produktiven Fertigkeiten”
  • Warsztat konsultanta Wydawnictwa Szkolnego PWN – pani Agnieszki Bień – „Lehrwerk, Brett-, Lege- und strategische Spiele im interaktiven Deutschunterricht der Grundschule“

Sobotnie Forum nauczycieli języka niemieckiego było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do prowadzenia zajęć językowych metodami aktywizującymi.

Comments are closed.